login: has≥o:
zapomnia≥em has≥o                                                Witaj: go∂ś

Czy lubisz siê uczyæ
tak
czasami
jak mam ochotê
rzadko
nie lubiê


zobacz wyniki

Wyszukiwarka:

szukam:
w wieku
od: do:
z regionu:

Newsy

Obs³uga aplikacji
Aplikacja ka¬Ņdemu z kont (administrator, go¬∂√¶, wyk¬≥adowca, student) udost√™pnia w lewym menu r√≥¬Ņne funkcje.
......
Doda≥: adminkomentarz[8485]Data:2006-10-15

System zdalnego nauczania
Oto prosty system wspomagaj¬Īcy nauczanie na odleg¬≥o¬∂√¶, kt√≥re obecnie sta¬≥o si√™ bardzo popularne i w przysz¬≥o¬∂ci b√™dzie powszechne. Zawiera baz√™ danych wyk¬≥adowc√≥w, student√≥w, wydzia¬≥√≥w, przedmiot√≥w. Umo¬Ņliwia wymian√™ materia¬≥√≥w dydaktycznych z kontrolowanym prawem dost√™pu.
Doda≥: adminkomentarz[18184]Data:1999-01-01

Ostatno dodane:
1: Adam
2: Anna
3: test


Losowy profil:
Anna
c: Pawe≥ Wojciechowski wygenerowano w: 0.041 sek.