login: has≥o:
zapomnia≥em has≥o                                                Witaj: go∂ś

Czy lubisz siê uczyæ
tak
czasami
jak mam ochotê
rzadko
nie lubiê


zobacz wyniki

Wyniki ankiety: Czy lubisz siê uczyæ

OdpowiedziWykresG≥osůw
tak12
czasami1
jak mam ochotê1
rzadko2
nie lubiê3
Ostatno dodane:
1: Adam
2: Anna
3: test


Losowy profil:
test
c: Pawe≥ Wojciechowski wygenerowano w: 0.056 sek.